Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular / Mobil Cihazlar

Mobil telefon cihazı alırken nelere dikkat edilmelidir?

Mobil telefon cihazı alırken,

 • Satın alınacak cihazın ambalajının açılmamış olması,
 • Cihazın markası, modeli ve seri numarası veya IMEI numarasının faturada belirtilmiş olması,
 • Cihazda“CE” işaretinin varlığının kontrol edilmesi,
 • Türkçe kullanım kılavuzu olan cihazların satın alınması,
 • Cihazın güvensiz ürün (Çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlamayan ve/veya teknik düzenlemelere sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemlerine uygun üretilmemiş ürün güvensizdir.) olup olmadığının kontrol edilmesi, cihazın güvensizlik nedeniyle piyasadan toplatılan cihaz olup olmadığının yazılı ve görsel medyadan takip edilmesi,

hususlarına dikkat edilmesinde fayda görülmektedir.

Yurt dışından cihaz aldım ve Türkiye’de kullanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

5809 sayılı Kanunun 57’nci maddesi gereği (ayrıntılı bilgi için: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5809&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5809), mobil işletmeciler tarafından hizmet verilen cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, araç takip sistemleri vb. Elektronik Kimlik Bilgisine (IMEI) sahip cihazların Türkiye’de kullanılabilmesi için kayıt altına alınmaları gerekmektedir. Cihaz kayıt işlemleri e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden yapılabilmektedir.

Cihaz kayıt işlemi için ödenmesi gereken ücretler dâhil ayrıntılı bilgiye https://tuketici.btk.gov.tr/tr-TR/Sik-Sorulan-Sorular/Merkezi-Cihaz-Kayit-Sistemi linkinden ulaşabilirsiniz.

Cihazımı kaybettim/çaldırdım. Ne yapmam gerekir?

Çalınma, yağmalanma, kaybolma veya her ne suretle olursa olsun, mobil cihazların sahibinin rızası dışında elden çıkması durumlarında tüketiciler, cihazlarının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Bilgi ve İhbar Merkezinin “0312 294 94 94” numaralı telefonunu aramak sureti ile haftanın 7 günü 24 sat (7/24) ihbarda bulunabilirler.
Kayıp çalıntı cihazlarla ilgili ayrıntılı bilgiye “KAYIP/ÇALINTI İŞLEMLERİ” bağlantısından ulaşabilirsiniz.
Mobil haberleşme hizmetlerinden faydalanmak için aboneliğimi başlatırken dikkat etmem gereken hususlar nelerdir?
Mobil haberleşme hizmeti sunan işletmecilerle abonelik sözleşmesi imzalamadan önce abonelik sözleşmesindeki hak ve yükümlülüklerinizi dikkatlice okumanız gerekmektedir. Özellikle seçmiş olduğunuz tarifenin isminin doğru bir şekilde abonelik sözleşmesine yazıldığından emin olunuz.

Abonelik sırasında hizmetin kapsamı ve ücretler başta olmak üzere her türlü bilginin işletmeci veya işletmecinin bayisi tarafından kendinize verilmesini istemeniz ve sözleşme imzalayarak bazı yükümlülüklere girmeden önce (İşletmecinin İnternet sayfasından abonelik sözleşmesine ulaşabilirsiniz.) yeterince bilgi sahibi olarak kararlarınızı vermeniz sonradan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi açısından önem taşımaktadır.

İşletmeciler, abonelik sözleşmelerinde Elektronik Haberleşme Kanunu (EHK) ve Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinde (Tüketici Hakları Yönetmeliği) belirtilen asgari bilgilerin yer almasını sağlamak, sözleşmenin imzalı bir suretini aboneye vermek ve abonelik sözleşmelerini kolay erişilebilir bir şekilde İnternet sitelerinde yayınlamakla yükümlüdür.

İmzaladığım abonelik sözleşmesindeki tarife ücreti işletmeci tarafından yükseltilebilir mi?
Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi kapsamında işletmecilerin tarife değişikliklerini yürürlüğe girmeden makul bir süre öncesinde abonelere kısa mesaj (SMS), arama ve/veya posta ile duyurmaları koşuluyla tarifelerini değiştirebilme hakları bulunmaktadır.
Taahhütlü tarife nedir ve neden tercih edilmeli ya da edilmemelidir?
Taahhütlü tarifeler, belirli bir tarifede belirli bir süre için aboneliğinizi devam ettirmeniz halinde bazı ekonomik avantajlar sağlayan tarifelerdir. Bu nedenle taahhütlü tarifeleri seçerken;

 • Taahhüt dönemi boyunca ilgili hizmet ihtiyacınızı,
 • Nakil/taşınma ihtimalinizin olup olmadığını, mümkünse nakil yapılacak bölgenin altyapısının bulunup bulunmadığını,
 • Taahhüt bulunmayan tarifelere göre seçmeyi düşündüğünüz taahhütlü tarifenin avantaj ve dezavantajlarını,

değerlendirerek taahhütlü tarifelerden birini tercih edip etmeyeceğinize karar vermeniz uygun olacaktır.

Taahhütlü tarife aboneliğimi istediğim zaman sonlandırabilir miyim?
Taahhütlü aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Ancak operatörünüz ile aranızda imzalanan taahhüt şartlarını gözden geçirmeniz ve taahhüdün erken sonlandırılması durumunda herhangi bir yükümlülükle karşılaşıp karşılaşmayacağınızı kontrol etmeniz fayda sağlayacaktır. Operatörünüz tarafından uygulanabilecek cayma bedelleri 2013/DK-THD/14 sayılı Kurul Kararı ile sınırlanmıştır. Buna göre aboneler, taahhütlerinin sonlandığı ay itibarı ile;

– almış oldukları indirimlerin toplam bedelleri,
– kalan ayların toplam bedelleri

seçeneklerinden hangisi abone açısından daha avantajlı ise yalnızca bu tutardan sorumlu tutulabilecektir. Bu tutarın üzerinde bir cayma bedeli uygulanamayacaktır.

Cezai şart veya cayma bedeli ne demektir?
Taahhütlü sözleşme, karşılıklı edim içeren borç sözleşmesi hükmünde olup, sözleşme süresince iki tarafın da (abone ve işletmeci) sözleşme şartlarına uyması beklenir. Elektronik haberleşme sektöründe taahhütlü sözleşmelerde abone tarafından borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde, abonenin işletmeciye karşı yerine getirmeyi yüklendiği edime cezai şart ya da cayma bedeli denilmektedir. Bu nedenle taahhüt süresi içerisinde;
 • Aboneliğinizi sonlandırmak istemeniz,
 • Tarifenizi değiştirmek istemeniz,
 • İşletmeci değiştirmek istemeniz durumunda,

imza olunan taahhütname hükümleri çerçevesinde cezai şart ya da cayma bedeli talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

Kullanım miktarı sınırlı hizmetlerde paket, kota aşımı yapmamam için bilgilendirilme nasıl yapılmaktadır?
Ses, (SMS), veri ve benzeri hizmetlerin sunulduğu kullanım miktarı sınırlı tarifeler kapsamında (100 dk, 500 SMS veya 4GB vb.) hizmet sunulan aboneler, kullanım miktarının %80 ve %100’üne ulaşıldığında işletmeciler tarafından kısa mesaj yöntemi ile bilgilendirilmektedir.

Ayrıca, aboneler tarafından paketinin ne kadarlık kısmının kullanıldığı bilgisi ücretsiz olarak işletmecilerin İnternet sitelerinden, müşteri hizmetlerinden ve SMS gönderilerek sorgulanabilmektedir.

Cezai şart veya cayma bedeli ne demektir?
Taahhütlü sözleşme, karşılıklı edim içeren borç sözleşmesi hükmünde olup, sözleşme süresince iki tarafın da (abone ve işletmeci) sözleşme şartlarına uyması beklenir. Elektronik haberleşme sektöründe taahhütlü sözleşmelerde abone tarafından borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde, abonenin işletmeciye karşı yerine getirmeyi yüklendiği edime cezai şart ya da cayma bedeli denilmektedir. Bu nedenle taahhüt süresi içerisinde;

 • Aboneliğinizi sonlandırmak istemeniz,
 • Tarifenizi değiştirmek istemeniz,
 • İşletmeci değiştirmek istemeniz durumunda,

imza olunan taahhütname hükümleri çerçevesinde cezai şart ya da cayma bedeli talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

Kullanım miktarı sınırlı hizmetlerde paket, kota aşımı yapmamam için bilgilendirilme nasıl yapılmaktadır?
Ses, (SMS), veri ve benzeri hizmetlerin sunulduğu kullanım miktarı sınırlı tarifeler kapsamında (100 dk, 500 SMS veya 4GB vb.) hizmet sunulan aboneler, kullanım miktarının %80 ve %100’üne ulaşıldığında işletmeciler tarafından kısa mesaj yöntemi ile bilgilendirilmektedir.

Ayrıca, aboneler tarafından paketinin ne kadarlık kısmının kullanıldığı bilgisi ücretsiz olarak işletmecilerin İnternet sitelerinden, müşteri hizmetlerinden ve SMS gönderilerek sorgulanabilmektedir.

Katma değerli hizmet ne demektir?
Katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri; elektronik haberleşme şebekesi üzerinden abonelere veya kullanıcılara ek, farklı ya da yeniden yapılandırılmış bir ses veya veri ileten ya da eğlence, oylama, yarışma, katılım, bilgi verme, cinsel içerik veya benzeri amaçlı içeriklere erişimi sağlayan hizmetleridir. Haber ve spor paketleri, logo, melodi, oyun vb. hizmetler bu kapsamda sunulabilen hizmetlerdir.
Onayım olmadan katma değerli hizmet satın aldığım gerekçesi ile hattıma ücret yansıtılmış. Ne yapmalıyım?
Talebiniz ya da onayınız olmadan katma değerli bir hizmete üyelik yapılamamaktadır. Ancak talebiniz ya da onayınız olmadan söz konusu hizmete üyelik yapıldığını düşünüyorsanız, mobil cihazınızı sadece sizin kullandığınızdan ve başka birinin hizmete üyelik yapmadığından emin olduktan sonra, şikâyetiniz için hizmet aldığınız işletmeciye başvurabilirsiniz. Aboneler tarafından alınan hizmet ve yansıtılan ücretle ilgili kayıtlar işletmecide tutulması gerektiğinden tarafınıza bilgi verilecek veya herhangi bir hata varsa düzeltilecektir.

Hatlarınızı mobil ödeme işlemine işletmecinin çağrı merkezini arayarak veya yazılı başvuru yaparak tamamen kapatabilirsiniz. BTK’nın yeni düzenlemesine göre 30 Haziran 2017 tarihinden sonra hatlarınızı katma değerli hizmetlere de aynı yöntemleri kullanmak suretiyle tamamen kapatabilirsiniz.

Yurt dışı seyahatlerimde mobil hattımı kullanabilir miyim?

Yurt içinde hizmet aldığınız mobil şebeke işletmecisinin yurtdışındaki anlaşmalı olduğu başka bir işletmecinin altyapısını kullanarak, yurtdışında iken de mobil cihazınızı kullanabilirsiniz. Bu hizmetten faydalanmak için hattınızın uluslararası dolaşım hizmetine (roaming) açık olması gerekmektedir. Yurtdışında iken arama yapma, aranma, mesajlaşma ve İnternet erişimi gibi hizmetlerden kendi hattınız üzerinden dolaşım hizmeti sayesinde faydalanabilirsiniz.
Ancak, yurtdışında iken arama yapmanın yanında aranmanın da ücrete tabi olması, yurtdışındaki arama/aranma ve veri kullanım (İnternete erişim) ücretlerinin yurtiçindeki aynı hizmetlere göre ülkeden ülkeye değişebilmekle birlikte daha yüksek olması sebebiyle, yurtdışında iken faturanızın yüksek gelme olasılığını dikkate alarak mobil hattınızı kullanmanızın hatırlatılmasında fayda görülmektedir.
Kıyı bölgelerinde veya diğer ülke sınırlarına yakın bir bölgede yaşıyorum. Cihazımın diğer ülke şebekelerine bağlanmaması için ne yapmalıyım?
Abone tarafından kullanılan telefon hattı uluslararası dolaşım hizmetine (roaming) açılmadığı müddetçe diğer ülke şebekeleri kullanılamayacaktır. Ancak hattın uluslararası dolaşım hizmetine açık olması durumunda kıyı veya sınır bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yurtdışındaki işletmecilerin şebekesi üzerinden hizmet alma ve bu durumda yüksek faturalar ile karşılaşma ihtimalleri bulunmaktadır.

Bu durum ile karşılaşmamak için; aboneler hizmet aldıkları işletmeci ile irtibata geçerek hatlarını uluslararası dolaşım hizmetine açık hale getirmiş iseler hatlarını anılan hizmete kapalı hale getirebilirler veya mobil cihazlarının ayarlar menüsünden, kendi şebeke işletmecilerini (ağ operatörleri/operatörler) manuel olarak seçerek yurtdışından hizmet veren şebekeye otomatik geçiş yapılmasını engelleyebilirler.

444’le başlayan numaraları aramanın ücreti nedir?
444’lü numaralara doğru yapılan aramalarda; abonenin mevcut tarifesinde yer alan Türk Telekom (Türk Telekomünikasyon AŞ) yönüne doğru aramalardaki ücretlendirmeden farklı bir ücretlendirme yapılmamaktadır.
800’lü numaraları aramanın ücreti nedir?
800’lü numaralar, arayan tarafa herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmeyen ve ücreti 800’lü numara sahibi tarafından karşılanan numaralardır. 800 alan kodlu numaraları arayan kullanıcılara, bu aramalara ilişkin herhangi bir ücret yansıtılmamaktadır. 800’lü telefonlar ankesörlü telefonlardan ve şehirlerarası aramalara kapalı telefonlardan da aranabilmektedir.
Adresime fatura gelmiyor. Ne yapmalıyım?
İşletmecilerin abonelerine basılı fatura gönderme yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak, abonenin talebi veya onayı ile basılı fatura yerine elektronik ortamda da fatura gönderilebilir.
Adresime gönderilen basılı faturanın ayrıntılı fatura olarak düzenlenmesini talep etmiştim. Faturama ayrıca ayrıntılı fatura ücreti yansıtıldığını gördüm. İşletmecilerin bu ücreti talep etmeleri uygun mudur?
Ayrıntılı faturanın basılı olarak talep edilmesi durumunda işletmeciler tarafından ücretli veya ücretsiz şekilde, elektronik ortamda talep edilmesi durumunda ise ücretsiz bir şekilde aboneye sunulması gerekmektedir.
Fatura harcamalarımı kontrol edebilmem için faturalarımla ile ilgili bir üst sınır belirleyebilir miyim?
Toplam 200.000’in üzerinde abonesi olan işletmecilerden hizmet alan abonelerin, yüksek faturalarla karşılaşmalarının önlenmesi ve fatura tutarlarını kontrol edilebilmelerinin sağlanması amacıyla 01.07.2013 tarihinden itibaren fatura üst sınır uygulamasının hayata geçirilmesine karar verilmiştir. Bu tarihten itibaren Fatura Üst Sınırı Uygulaması ile, fatura üst sınır değerinin 100 TL veya bu değer yanında işletmeciler tarafından abonelere sunulabilecek alternatif fatura üst sınır değerleri arasından tercih yapabileceklerdir. Söz konusu uygulama ile aboneler tercih edilen üst sınıra ulaşıldığında, ulaşılan fatura üst sınır değeri ve güncellik bilgisi sağlanarak işletmeciler tarafından bilgilendirilecek ve fatura tutarlarını ücretsiz olarak sorgulayabileceklerdir. Bu imkandan yararlanmak için abonelerin işletmecilerin çağrı merkezini arayarak hizmetten yararlanmak istediklerini bildirmeleri veya işletmeciler tarafından sağlanacak alternatif yöntemler ile abonelerin taleplerini iletmeleri gerekmektedir.
Faturam tarifemde belirtilen tutardan fazla geldi. Ne yapmalıyım?
Faturanıza hangi ücretlerin yansıtıldığı bilgisini, hizmet aldığınız işletmecinin İnternet sitesinde yer alan online işlemler menüsünden (asgari 3 aylık kullanım bilgisi yer almaktadır) sorgulayarak yada müşteri hizmetlerini arayarak öğrenebilirsiniz.
Güvenli İnternet Hizmeti nedir?
Güvenli İnternet Hizmeti, mobil işletmeciler dahil İnternete erişim sağlayan tüm işletmeciler tarafından ücretsiz olarak sunulan, Çocuk Profili ve Aile Profili olmak üzere iki seçenekten oluşan ve İnternet ortamındaki zararlı içeriklerden İnternet kullanıcılarını büyük oranda koruyan alternatif bir İnternet erişim hizmetidir.
Güvenli İnternet Hizmeti ile ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir?
Güvenli İnternet Hizmetinde sunulan Çocuk ve Aile profili kriterleri psikoloji, pedagoji, sosyoloji ve hukuk alanlarında uzman akademisyenlerin bulunduğu bir kurul tarafından tespit edilmekte, bu çerçevede söz konusu profillerde İnternet kullanıcılarının günlük gereksinimlerini karşılanmaktadır.

Çocuk profilinde erişilebilen tüm İnternet siteleri içeriği onaylanmış sitelerden oluşmaktadır. Bu profil, yetişkinlerin de İnterneti kullanabilecekleri kadar geniş bir içeriğe sahip olup, eğitim, haber, iş, alışveriş, sağlık, resmi kurum İnternet siteleri gibi pek çok farklı türdeki siteleri kapsamaktadır. Çocuk profilinde sohbet ve sosyal medya siteleri yer almamaktadır.

Aile profilinde, Çocuk Profilindeki sitelere ilaveten, forum ve paylaşım sitelerine de erişilebilmektedir. Ayrıca, oyun siteleri, sohbet siteleri ve sosyal medya siteleri ayrı ayrı veya birlikte seçilebilmektedir.
Güvenli İnternet Hizmetinden yararlanabilmek için, İnternet erişiminizi sağlayan işletmecinin bayisi, çağrı merkezi, kısa mesaj servisi (SMS), online işlem merkezinden herhangi birine başvurarak söz konusu hizmeti etkinleştirilebilir, istediğiniz zaman profilleri değiştirilebilir ya da profilleri devre dışı bırakabilirsiniz.

Konuya ilişkin detaylı bilgi www.guvenlinet.org adresinde yer almaktadır.

Numaramı değiştirmeden hizmet aldığım işletmeciyi değiştirebilir miyim?
Abonenin numarasını değiştirmeden hizmet aldığı işletmeciyi değiştirebilmesi için, öncelikle abonesi olmak istediği yeni işletmeciye numara taşıma talebinde bulunması gerekmektedir.

Abone başvurusunda, taşınacak numarayı, kimliğini ispatlayıcı bilgileri, mevcut durumda hizmet aldığı işletmeci (verici işletmeci) bilgisini, irtibat bilgilerini ve tercih ettiği taşıma zamanını Numara Taşıma Talep Formu ile abonesi olmak istediği yeni işletmeciye (alıcı işletmeciye) bildirir ve söz konusu işletmeci ile taşıma işleminin gerçekleşmesinden itibaren geçerli olacak şekilde abonelik sözleşmesi imzalar. Ancak;

a) Taşınması talep edilen numaranın başka bir aboneye ait olması,
b) Numarasını taşımak isteyen abonenin, mevcut işletmecisinden numarasının değiştirilmesi talebinin bulunması,
c) Numarasını taşımak isteyen abonenin kimlik bilgilerinin, kimlik bilgisini ispat edemeyecek nitelikte yanlış veya eksik olması,
d) Taşınması istenen numaraya ait daha önceden başlatılmış ve devam eden taşıma işleminin bulunması,e) Mobil numara taşınabilirliğinde, devir yoluyla yapılan abonelikler hariç olmak üzere, taşınma talebinde bulunan abonenin numarasının tahsisli olduğu işletmeci ile ilk abonelik sözleşmesini imzaladığı tarihten itibaren üç ay geçmemiş olması

 

durumlarında numarayı taşıma talebi reddedileceğinden, abonenin öncelikle bu hususları dikkate alarak numarasını taşıma talebinde bulunması gerekmektedir. Numara taşıma talebinin uygun olması halinde ise işletmeciler tarafından en geç 4 gün içerisinde taşıma işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.nts.gov.tr İnternet adresinden sitesinden ulaşabilirsiniz.

Adıma kayıtlı hat sayısını nasıl öğrenebilirim?

Aboneler, https://www.turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulama İnternet adresinden gerekli bilgileri girerek üzerlerine kayıtlı aktif mobil hatları öğrenebilmektedirler. Ayrıca cep telefonu abonesi olmayan vatandaşların da bilgileri dışında adlarına hat açılıp açılmadığı e-Devlet üzerinden öğrenilebilmektedir.

Kendi adıma kayıtlı olmayan ancak kullandığım hattı kendi adıma kaydettirebilir miyim?

Mobil hat kullanıcıları, kendi adlarına abonelik sözleşmesi olmaksızın kullandıkları hatları, bir defaya mahsus olmak üzere 01.10.2013 tarihine kadar hizmet aldığı mobil telefon hizmeti sunan işletmeciye başvurarak kendi üzerlerine kaydettirebilme imkânına sahiptirler. Hattın üzerine kayıtlı olduğu abonelerin 01.10.2014 tarihine kadar yapılan işleme itiraz hakları bulunmaktadır. Bu şekilde kaydı güncellenen bir mobil hat 01.10.2014 tarihine kadar başka bir işletmeciye taşınamamaktadır.
Halka açık rehber ne demektir? Bu rehberlerde yer almamak için ne yapmalıyım?
Halka açık rehberler, abonelerin işletmecilerle yapılan abonelik sözleşmelerindeki “numaram rehberde kaydolsun/yer alsın” şeklindeki tercihleri doğrultusunda oluşturulan rehberlerdir.

Aboneler, hizmet aldıkları işletmecilerden rehberlerde kayıtlı olup olmadıklarını öğrenebilir, rehberlerdeki kişisel verilerinin düzeltilmesini ve/veya çıkarılmasını talep edebilirler.

İstemediğim veya pazarlama amaçlı gönderilen SMS/MMS’leri nasıl engelleyebilirim?
Abonelik sözleşmelerinde yer alan abone tercihleri arasında “işletmeciden ve/veya diğer firmalardan avantajlı servis ve tarifelerle ilgili kampanya duyuruları gelsin/gelmesin” seçeneği bulunmakta olup, bu doğrultuda sözleşme imzalarken mesaj alıp almama tercihinizi yapabilirsiniz.

Abonesi olduğunuz işletmeci tarafından size gönderilen avantajlı servis ve tarife vb. hususlar ile ilgili reklam amaçlı mesajları almak istemiyorsanız, işletmecinizi arayarak telefonunuzu işletmecinizden gelen mesajlara kapatabilirsiniz.

Bunun yanında, şirketlerin satış temsilcileri tarafından telefon numaranızın istenmesi halinde bu bilgilerin istenme amacını öğrenerek numaranızın reklam, pazarlama mesajları göndermek vb. amaçlar için kullanılmamasını istemeniz ve İnternet sitelerinde zorunlu olmadıkça telefon numaranızı kullanmamanız da istenmeyen mesajların gönderilmemesi açısından uygun olacaktır.

Engelliler için sunulan hizmetler nelerdir?
Engelli vatandaşlarımızın elektronik haberleşme sektöründeki hizmetlerden azami ölçüde faydalanması ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde engelli bireylerin/tüketicilerin haklarının gözetilerek diğer tüketiciler ile eşit şartlarda hizmet veya ürünlere erişebilmesinin sağlanabilmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda;

Görme engellilerin abonelik sözleşmelerini ve faturalarını Braille ya da sesli anons şeklinde talep edebilme hakları bulunmaktadır.

  • Tarifelerde ve hizmetin sunum koşullarında meydana gelen tüm değişikliklerin talep eden abonelere sesli mesaj olarak gönderilmesi gerekmektedir.
  • Talep eden abonelere sesli konum bilgisi verilmesi gerekmektedir.
  • Talep eden abonelere fatura ve kota dolum bilgilerinin sesli mesaj olarak gönderilmesi gerekmektedir.
  • Abonenin talebi doğrultusunda “Aradığınız kişi işitme engellidir” bilgisinin ücretsiz olarak sunulması gerekmektedir.
  • Ses hizmetinden bağımsız olarak sadece SMS paketi hizmeti sunulmaktadır.

 

Ayrıca 03.04.2013 tarihinde alınan Kurul Kararı gereği, engel oranı % 40 ve üzerinde olan vatandaşlarımıza yönelik DSL İnternet paketi ve Kablo İnternet paketi için mevcut tarifeler üzerinden % 25 indirim yapılmaktadır.

Aboneliğimi nasıl iptal edebilirim?

Talebinizi, abonesi olduğunuz işletmeciye yazılı olarak bildirmek kaydıyla sözleşmenizi istediğiniz zaman sona erdirebilirsiniz. İşletmeci, aboneliğinize son verme yönündeki yazılı talebinizin kendisine ulaşmasından itibaren en geç kırk sekiz saat içerisinde bu talebi yerine getirmek ve talebi takip eden yedi gün içerisinde abonelik sözleşmesinin feshedildiğini size yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Ayrıca, müşteri hizmetleri birimini arayarak ya da İnternet aracılığıyla da fesih bildiriminde bulunabilirsiniz. Bu şekilde bildirimin yapıldığı andan itibaren yirmi dört saat içerisinde tarafınıza sunulan hizmetin durdurulması gerekmektedir. Ancak, hizmet sunumunun durdurulmasını takiben on gün içerisinde işletmecinin iletişim adresine veya işletmeci adına abonelik sözleşmesi işlemlerini yürütmeye yetkili herhangi bir temsilcisine yazılı bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Süresinde bildirimde bulunmamanız halinde, abonelik sözleşmesi işletmeci tarafından feshedilmeyerek hizmet sunumuna devam edilebileceğini unutmayınız.

Abonenin vefatı halinde iptal nasıl yapılmaktadır?
Abonenin vefatı halinde, aboneliğin sona erdirilmesi taleplerinin işletmeciye iletilmesi gerekmektedir. Bunun için abonelik sözleşmesinin tarafı olan abonenin vefatının ispatı amacıyla iletilecek “ölüm belgesi”nin de hattın kapatılmasını sağlamak için yeterli olacağına karar verilmiş olup, söz konusu belgenin verilmesi akabinde iptal işlemlerinin işletmeciler tarafından yapılması gerekmektedir.
kaynak: https://tuketici.btk.gov.tr